APIs

 • Intertech Banking API

  Intertech Banking API Services

  Response Formatı

  API isteklerinde response olarak, Error ve Data olmak üzere iki tip nesne dönmektedir. İstekte oluşan hata durumunda Error nesnesi gelecektir. Başarılı isteklerde ise Data nesnesi gelecek ve isteğin sonucuna göre Data nesnesi değişiklik gösterecektir.

  Error:
  Code ve Description alanlarından oluşur.

  Örnek:

  { "$type": "ServiceResponseMessage", "Error": { "$type": "ServiceExceptionMessage", "Code": 6, "Description": "AppKeyNotFound" } }

  Data:
  API servisinin sonuç bilgilerini barındırır.

  Örnek:

  { "$type": "ServiceResponseMessage", "Data": { "$type": "TimeDepositAccountMessage", "NetIncome": 4147.06, "GrossIncome": 4878.9 } }

  Hata Kodları

  HTTP Status Hata Kodu Hata Adı Açıklama
  200 OK - - Başarılı
  500 InternalServerError - InternalServiceError Servisten beklenmedik bir hata durumu oluşmuş, hata kodu hatanın durumuna göre değişiklik gösterir.
  400 BadRequest 1 InvalidRequest Hatalı istek.
  400 BadRequest 2 IPAddressNotAllowed İstenen servis için, istek gönderen IP Adresinin yetkisi bulunmamaktadır.
  400 BadRequest 3 ChannelDoesNotExist Header bölümünde gönderilen Channel parametresinin karşılığı bulunmamaktadır.
  400 BadRequest 4 ParameterCountMismatch Gönderilen parametre sayısı servis ile uyuşmamaktadır.
  400 BadRequest 5 AppKeyRequired Header bölümünde AppKey bilgisi gönderilmesi gerekmektedir.
  400 BadRequest 6 AppKeyNotFound Gönderilen AppKey değeri bu servis için yetkili değildir.
  400 BadRequest 7 ChannelRequired Header bölümünde Channel bilgisi gönderilmesi gerekmektedir.
  400 BadRequest 8 ApiMethodNotFound İstek gönderilen API Methodu bulunmamaktadır.
  400 BadRequest 9 MethodNameRequired Gönderilen istekte API Methodu bulunmamaktadır.
  400 BadRequest 10 ApplicationIsNotAuthorizedForMethod Gönderilen istekteki API Methoda yetkiniz bulunmamaktadır.